Over ons

’t Rakkertje is een particuliere kinderopvang, die al sinds juli 1995 opvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar.

Het krijgen van kinderen, in combinatie met werk of studie, is een weloverwogen keuze. Een goede & betrouwbare kinderopvang is daarbij van essentieel belang.

Professionele kinderopvang

Onze missie is om de aan ons toevertrouwde kinderen op een zo goed mogelijke manier te begeleiden in hun ontwikkeling. We geven de kinderen de mogelijkheid om zich breed te ontwikkelen en ontplooien.  

Tegelijk zorgen we er met een huiselijke sfeer zorgt voor dat de kinderen zich prettig en veilig voelen. Tegelijk zorgen we er met een huiselijke sfeer zorgt voor dat de kinderen zich prettig en veilig voelen.

Bij ’t Rakkertje kunnen ouders de zorg voor hun kinderen met een gerust hart overlaten aan ons gediplomeerd, ervaren en gemotiveerd personeel. Daarbij hebben alle personeelsleden een verklaring omtrent goed gedrag moeten overleggen.

Pedagogisch verantwoorde omgeving

Uw kind wordt in een pedagogisch verantwoorde omgeving begeleid en verzorgd, waarbij individuele aandacht voorop staat voor elk kind. Spelenderwijs leren we de kinderen omgaan met andere kinderen en volwassenen. In deze omgeving krijgen zij de kans om zich, ook in sociaal opzicht, optimaal te ontwikkelen. Ieder kind op zijn of haar eigen niveau. De activiteiten laten we aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind, en er is voldoende spelmateriaal aanwezig voor elk ontwikkelingsniveau.

Kwaliteitseisen

Kinderdagverblijf ’t Rakkertje stelt hoge eisen waar het gaat om verzorging, hygiëne, opvoeding, inrichting en veiligheid. Uiteraard worden de wettelijke voorschriften van brandweer en GGD in acht genomen. De huisvesting is ruim van opzet met een zeer grote buitenruimte.

Waarom kiezen voor 't Rakkertje