Op deze pagina vindt u onze huisregels en de beknopte versie van ons pedagogisch beleidsplan.

De volledige versies van ons ‘Beleidsplan veiligheid’ & ‘Pedagogisch beleidsplan’ zijn als ook als download beschikbaar. Je vind de downloads hier.

Bij vragen zijn wij bereikbaar op [email protected]

Huisregels kinderdagverblijf 't Rakkertje

Om een veilige en vertrouwde omgeving te garanderen gelden binnen ons kinderdagverblijf een aantal een regels. 

Deze huisregels komen voort uit ons pedagogisch beleidsplan. Daarom verwijzen wij u, voor de achterliggende gedachte achter de geldende regels, graag door naar ons beleidsplan. Wij zijn blij dat bij het opstellen van de huisregels een waardevolle bijdrage is geleverd door de oudercommissie van ‘t Rakkertje. 

Uw keuze voor 't Rakkertje

Met uw keuze voor ons kinderdagverblijf kiest u er voor om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind aan ons uit te besteden.

Binnen de kaders van ons beleid houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van u als ouder.

Wij zullen u betrekken bij de keuzes die van belang zijn voor uw kind. Een goede afstemming tussen thuis en ’t Rakkertje is van groot belang.

Daarom horen wij graag wat uw wensen en ideeën zijn.

 

Kinderopvang in balans

Kinderen worden bij ’t Rakkertje opgevangen in groepsverband. Wij zorgen ervoor dat de individuele belangen én die van de groep als geheel in balans zijn.

’t Rakkertje is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van ieder kind dat ons kinderdagverblijf bezoekt.

Het is mede daarom onze taak en verantwoordelijkheid het beleid en de regels te bepalen.

Vraagstukken rondom uw kind

Mocht u zich zorgen maken over uw kind, dan kunt u bij ons terecht. Schroom niet om iets bespreekbaar te maken bij de leidsters van uw kind of de directie.

Andersom zullen wij ook met u in contact treden als wij ons zorgen maken over uw kind.

Klachtenregeling 't Rakkertje

Als u als ouder ergens ontevreden over bent horen wij dit uiteraard graag zo spoedig mogelijk.

We bespreken uw opmerkingen en/of vragen graag met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is. In de meeste gevallen is dit de medewerkster(s) of de directie.

Vaak kan de oudercommissie een (bemiddelende) rol spelen. Wij zullen uiteraard ons uiterste best doen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Indien de voorgestelde oplossing en/of een gesprek niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een officiële klacht indienen.

’t Rakkertje is aangesloten bij de stichting klachtenloket kinderopvangDeze commissie fungeert als de officiële klachtencommissie van ons kinderdagverblijf. Hier kunt u terecht als u de officiële procedures wilt volgen.

Pedagogisch beleid KDV 't Rakkertje

‘t Rakkertje staat voor kwaliteit. Wij gaan met kinderen om op basis van respect, vertrouwen, begrip en liefde.

Elk kind heeft het recht om onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Hoewel het noodzakelijk is om bepaald gedrag te verbieden, nemen we bij ‘t Rakkertje de gevoelens van kinderen serieus.
Een kind heeft recht op respect en moet de ruimte krijgen om zich op eigen wijze te ontwikkelen. 

 

Om deze kwaliteit te waarborgen hebben wij een pedagogische visie ontwikkeld waarin huiselijkheid, samenwerking, professionaliteit en flexibiliteit centraal staan:
– Het bieden van emotionele veiligheid

– Ontwikkelen van persoonlijke competenties

– Ontwikkelen van de sociale competenties

– Het eigen maken van normen en waarden.

Hiermee bedoelen wij het bieden van vertrouwde, vaste leidsters op de groep. 

De kinderen benaderen wij met respect.

En het zorgen voor een gezellige sfeer op de groep, een vast dagritme, een aantal kinderen van dezelfde leeftijd per groep.

Een ander belangrijk aspect is de sociale competentie. Kinderen moeten leren & ervaren hoe het is om samen te zijn met andere kinderen en volwassenen.

Denk hierbij aan het omgaan met vriendschappen, “ruzies “, samenwerken, samen spelen & samen delen. 

Maar ook de mogelijkheid tot eigen spel, variatie in rustige en actieve activiteiten, variatie in spelmateriaal.

Regelmatig wisselen we op de groepen onderling van speelgoed.

Tussen alle groepsactiviteiten door is er ook nog aandacht voor de persoonlijke competentie.

Individuele ondersteuning en zorg voor een kind. Dit doen wij door te benoemen wat we aan het doen zijn. We stimuleren de kinderen om dingen zelf te doen. Zoals het  aantrekken van een broek, of een jas dicht te maken.

En daarin ook een stapje verder te gaan, door grenzen te verleggen.

"Je broek kun je al zelf aan trekken, ga nu je sokken eens proberen…"

Ook buiten worden de kinderen gestimuleerd om dingen te ondernemen, bijvoorbeeld om van de glijbaan te gaan of het leren fietsen.

Wij besteden altijd aandacht  aan onze vaste gedragsregels, normen & waarden.

Denk hierbij aan hygiëne; handen wassen na het plassen, na het buiten spelen en voor het eten.

Alleen aan tafel eten en drinken. Op je beurt wachten als er veters moeten worden gestrikt, niet door elkaar heen praten als iemand wat aan het vertellen is.

Niet slaan, schoppen of ander geweld gebruiken.

Niet elk kind heeft dezelfde manier van benaderen nodig en daar wordt ook rekening mee gehouden.Als een kind twee maal gewaarschuwd is moet hij even gaan nadenken op een vaste plek in de ruimte. De leidster die het kind daar neer gezet heeft is ook degene die het “uit “praat met het kind en het ook weer goed maakt.

Aanpak van KDV 't Rakkertje Zeist

Onze pedagogisch medewerkers zijn een groot deel van de dag aan het observeren.

Mochten er dingen opvallen zal de medewerkster (bij acute dingen) contact opnemen met de ouders om te bespreken wat er is aan de hand is.

Observeren begint al bij binnenkomst, zit het kind goed in zijn/haar vel, zijn er bijzonderheden?

Bij baby’s wordt de ontwikkeling gevolgd. Bijvoorbeeld van rollen naar kruipen.

Bij grotere kinderen wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling.  Bijvoorbeeld als een kind aan het buiten spelen is, grove motoriek, of  tijdens het knutselen, de fijne motoriek.

Als stabiele basis voor de kinderen hanteren wij het principe dat er twee of  drie  vaste medewerkers aanwezig zijn op de groep.

Zo hebben ze altijd een bekend gezicht en iemand die het kind goed kent. Hierdoor creëren wij rust en regelmaat voor de kinderen.

Uiteraard zijn er uitzonderingen wat betreft de vaste gezichten door bijvoorbeeld ziekte, vakantie of vrije dagen.

Omdat wij een kleinschalig kinderdagverblijf zijn en veel met alle groepen tegelijk buiten spelen, kennen de kinderen de meeste leidsters en de leidsters kennen zo eigenlijk ook alle kinderen.

Op ’t Rakkertje zijn er per dag minimaal 2 en maximaal 8 medewerkers op de groepen aanwezig.

Omdat we langer dan 10 uur per dag open zijn, mogen we maximaal 3 uur per dag afwijken van de leidster – kind ratio.

Deze uren gebruiken we voornamelijk tijdens de pauzes.

De leidsters hebben ’s morgens elk 15 minuten pauze en tussen de middag 45 minuten.

De middagpauze begint vanaf 12.30 uur, op het moment dat de meeste kinderen op bed liggen.

Dit betekent dat we met de totale pauze tijd gemiddeld 2 uur afwijken van de leidster-kind ratio.

De overige tijd wordt soms in de ochtend of eind van de dag gebruikt. In de praktijk is dit vaak niet nodig en staan we met voldoende leidsters op de groep. 

De meeste kinderen komen tussen 8.00 en 8.30 uur en worden opgehaald tussen 17.00 en 17.30 uur.

Tijdens deze periode (8.00 en 17.30 uur) staan er altijd 2 leidsters op de groep, tenzij een groep kleiner is natuurlijk.

Het is mogelijk dat er een leidster om 8.15 uur of om 8.30 uur begint. Als dat het geval is maken we dus gebruik  van de mogelijkheid tot afwijking van de leidster-kind ratio.

Er is tevens een mogelijkheid om groepen aan het begin of eind van de ochtend samen te voegen.