Veelgestelde vragen aan 't Rakkertje

Hier vindt je een overzicht van de onderwerpen waarover wij bij ‘t Rakkertje regelmatig vragen krijgen. 

Staat je vraag er niet tussen, of wil je graag meer informatie? U kunt onze leidsters alles vragen!

Omdat het breng- of ophaalmoment niet altijd het geschikte moment is om uitgebreide vragen te beantwoorden, kun je al je vragen ook mailen naar [email protected]

Praktisch

Een kind vroegtijdig inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf vergroot de kans dat ’t Rakkertje kan voorzien in de vraag naar opvang.

Inschrijven voor het kinderdagverblijf is mogelijk vanaf het moment dat u een kindje verwacht. U kunt zich via de site inschrijven. Het formulier kunt u vinden in het menu onder ‘inschrijven’

Mocht u incidenteel een opvangdag willen ruilen, meldt u dit dan bij de leidsters van uw kind.

Ruilen is alleen toegestaan met dagen die binnen dezelfde week vallen.

Als de groepsomstandigheden het toelaten wordt uw verzoek gehonoreerd.

Voor een ruildag worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Een ruildag geldt uiteraard niet bij ziekte.

Mocht u incidenteel een opvangdag extra willen, kunt u een mail sturen naar [email protected].

Als de groepsomstandigheden het toelaten wordt uw verzoek gehonoreerd. Een extra dag kunt u schriftelijk bevestigen en wordt in rekening gebracht.

Als u de opvangdagen van uw kind structureel wilt wijzigen, kunt u dit per mail kenbaar maken.

Bij een verzoek tot minder opvangdagen hanteren wij een maand opzegtermijn. De opzegmaand gaat in per de 1e van de maand.

Uitbreiding en wijziging van de dagen kan alleen als de bezetting dit toelaat. Indien de wijziging doorgevoerd kan worden, krijgt u van ons een bevestiging. Is het (nog) niet mogelijk, dan nemen wij contact met u op.

Het is in het belang van uw kind dat wij u altijd kunnen bereiken voor overleg . Geef daarom wijzigingen van telefoonnummers en andere gegevens altijd direct door aan de leidsters en de leiding.

Algemeen

Alle kinderen hebben een eigen mandje.
Hierin kunnen persoonlijke dingen zoals kleding en knuffels worden bewaard.

De kinderen spelen intens bij ’t Rakkertje en doen verschillende activiteiten met bijvoorbeeld zand, verf of lijm.

Houd hier rekening mee bij het kleden van uw kind. Wij proberen te voorkomen dat kleding kapot gaat of vuil wordt.

Desondanks kan het gebeuren dat kleding vuil wordt. ’t Rakkertje kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De verf- en lijmproducten die wij gebruiken zijn in de meeste gevallen uitwasbaar. Onze leidsters geven u graag tips hoe om te gaan met verf- en lijmvlekken.

In verband met verstikkingsgevaar zijn kledingstukken waarin touwtjes rond de hals zitten niet toegestaan. Kinderen kunnen tijdens hun spel hiermee ergens achter blijven haken. Dit geldt ook voor andere touwtjes en strikjes, langer dan 22 cm op andere plaatsen aan kledingstukken.

De jas van uw kind dient duidelijk herkenbaar te zijn voorzien van de voornaam van uw kind.

Er moet tenminste één stel schone kleren in het mandje van uw kind aanwezig zijn. Het is daarom van belang elke dag in het mandje te kijken of er iets gewassen of aangevuld moet worden.

 

’t Rakkertje voorziet niet in luiers voor uw kind.

Dit betekent dat u zelf kunt bepalen welk merk of soort uw kind gebruikt. Wij vragen u om altijd te zorgen voor voldoende voorraad..

De leidsters zullen bij u aangeven wanneer deze weer aangevuld moet worden.

Luierdoekjes en zalfjes hebben wij wel op voorraad.

Kinderen mogen hun speentje van thuis meenemen naar ’t Rakkertje.

Uit hygiënisch oogpunt zijn er voor de speentjes speciale opbergbakjes. Deze zijn te vinden op de groepen.

Heeft uw kind een nieuwe speen, geef deze dan aan de leidsters. U bent zelf verantwoordelijk voor het uitkoken en tijdig vernieuwen van het speentje.

Controleer de speen regelmatig op scheurtjes. Omdat er kans bestaat op verstikking door het gebruik van een kapotte speen, mogen spenen met scheurtjes niet gebruikt worden in ’t Rakkertje.

Op ons kinderdagverblijf is een breed aanbod aan speelgoed.

Kinderen mogen geen eigen speelgoed meenemen naar ’t Rakkertje.

Als kinderen (ongezien) toch wat hebben meegenomen naar de opvang kan dit in het mandje worden gestopt of het kan direct worden meegenomen naar huis.

’t Rakkertje is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging.

Dieren (zoals huisdieren) zijn niet toegestaan in het gebouw en op het speelterrein van ’t Rakkertje. Dit in verband met allergieën en een aantal veiligheids- en gezondheidsaspecten.

Gezondheid

Is uw kind allergisch?
De leidsters hebben een medicijnformulier waarop op de allergieën worden vermeld. 

Hoofdluis is een ongemak dat zich makkelijk en snel kan verspreiden. Om deze verspreiding zoveel mogelijk te beperken, vragen wij ouders die thuis bij hun kind hoofdluis geconstateerd hebben dit thuis te behandelen, voordat het kind en ouder bij ’t Rakkertje komen. Stel de leidsters op de hoogte, zodat zij extra alert kunnen zijn. Soms slaat de behandeling niet in één keer aan; houd ons dan op de hoogte.

Zodra in ’t Rakkertje hoofdluis geconstateerd wordt, overleggen wij met de ouders over de behandeling. Uit voorzorg worden alle andere kinderen onderzocht en alles in ’t Rakkertje schoongemaakt en gewassen.

Bij een uitbraak van een kinderziekte of epidemie raadplegen wij de GGD en handelen wij minimaal conform de voorschriften en adviezen van deze organisatie. Waar nodig hebben wij het ziektebeleid, in overleg met de Oudercommissie, aangescherpt.

Meld altijd aan de leidsters als uw kind een kinderziekte heeft, of als u dit vermoedt.

 

Het kan zijn dat uw kind voor korte of langere termijn medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening hiervan goed uitgevoerd wordt, maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de wijze van toediening en de dosering vastgelegd.

Zorg dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking. Het formulier van de medicijnovereenkomst kunt u aanvragen bij de leidsters.

Zieke kinderen hebben extra aandacht en verzorging nodig en kunnen daarom het beste thuis verzorgd worden. Bovendien kan er sprake zijn van besmettingsgevaar voor de andere kinderen.

Bij ziektesymptomen zoals koorts (een lichaamstemperatuur van 38,5 graden Celsius en hoger) braken, diarree en bij kinderziektes moet het kind thuisblijven en goed uitzieken. Een kind moet minstens 1 dag koortsvrij zijn voordat het weer naar ’t Rakkertje mag komen.

Wordt uw kind in ’t Rakkertje ziek dan wordt van u verwacht dat u, na hierover door ons geïnformeerd te zijn, uw kind direct komt halen.

Als uw kind niet naar ’t Rakkertje kan komen omdat het ziek is, meld dit dan vóór 09.00 uur aan de leidsters van uw kind. U kunt de leidster bereiken via het nummer 030-6974208.

Halen & brengen

U kunt uw kind brengen tussen 07.30 en 09.00 uur Ophalen kan van 17.00 en 18.00 uur.

In overleg is het, binnen onze openingstijden, natuurlijk mogelijk het kind op een ander tijdstip op te halen.

Zolang u samen met uw kind in het gebouw of op het terrein van ’t Rakkertje verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind.

Bij binnenkomst zorgt u zelf voor het ophangen van de jas van uw kind en het aantrekken van zijn/haar slofjes.

Voor de veiligheid is onze regel: niet rennen in de gang en niet de trap oplopen. Komt u tussen 09.00 en 17.00 uw kind halen of brengen, hou er dan altijd rekening mee dat er kinderen liggen te slapen.

Wij vragen u ook de kinderen geen snoep of andere etenswaren te geven, zolang u in het gebouw of op het terrein van ’t Rakkertje bent. Het is voor kinderen niet leuk te zien dat een ander (wel) snoep of eten krijgt.

’t Rakkertje sluit om 18.00 uur. Dit betekent dat u voor deze tijd uw kind van de groep opgehaald moet hebben. Het kan voorkomen dat u uw kind door een ander laat ophalen. U dient hiervoor de leidsters op de groep te informeren. Bij verkeershinder of calamiteiten kunt u telefonisch aan de leidsters van uw kind doorgeven door wie uw kind opgehaald wordt.

De hierboven bedoelde personen moeten zich op verzoek van de leidsters kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

Mocht uw kind ’t Rakkertje niet komen op een opvangdag, meld dit dan telefonisch voor 09.00 uur.

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 030-6974208.

De overdracht is het moment dat de leidster en de ouders elkaar informeren over of hoe het thuis gaat, of hoe de dag bij ’t Rakkertje is gegaan.

Door goed op de hoogte te zijn over wat er is gebeurd, kunnen beide partijen goed inspelen op de behoeftes van het kind.

Mochten ouders de behoefte hebben om uitgebreider met de leidsters te spreken, dan kunnen zij hiervoor een afspraak maken. Leidsters kunnen verzoeken om iemand van de leiding bij het gesprek te laten plaatsnemen.

Het is uitsluitend toegestaan uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Het is niet toegestaan uw voertuig, voor korte of lange duur, buiten de parkeervakken rondom ons pand te plaatsen.

Mocht er een calamiteit zijn dan vormt uw voertuig een obstakel voor de verschillende hulpdiensten.

Als u op de stoep staat vormt uw voertuig een obstakel voor kinderwagens en invaliden.

Wij rekenen op uw medewerking.

In verband met de veiligheid van de kinderen vragen wij u uw fiets in de fietsenrekken te plaatsen.

Het is niet toegestaan fietsen tegen het gebouw van ’t Rakkertje of hekwerken te plaatsen.

Onderdelen van een fiets kunnen door het hekwerk heen een gevaarlijk obstakel vormen voor de kinderen die buiten spelen.

Gedurende de opvangdag van uw kind kunt u de kinderwagen, maxi-cosi of een fietsstoeltje achterlaten.

Zorg dat kinderwagens, indien mogelijk, ingeklapt zijn zodat ze zo min mogelijk ruimte innemen. Zet ze tegen de muren links en rechts van de ingang of waar de leidsters ze willen hebben.

’t Rakkertje is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing of beschadiging.

Zogenaamde aanhangers van fietsen en andere grote vervoershulpmiddelen mogen niet binnen worden gestald. Deze kunnen naast het gebouw bij de fietsenstalling worden geplaatst.

Eten & Drinken

Iedere dag krijgen de kinderen vers fruit, limonade en verantwoorde tussendoortjes van ’t Rakkertje. Geef het aan wanneer uw kind iets niet mag hebben!

De broodmaaltijd verzorgt u zelf voor uw kind. Broodtrommels en bekers, graag voorzien van naam(sticker), kunnen in of bij de koelkast van de groep worden gezet.

Op de groepen werken wij met een voeding- en slaapschema. Als u met uw kind wilt afwijken van dit schema kunt u dit melden in het overdrachtboekje of vertellen aan de leidsters.

Wij zien graag dat traktaties die de kinderen uitdelen verantwoord, veilig en gezond zijn.

Overleg vooraf even met de leidsters, deze geven u ook graag tips.

Veiligheid & hygiene

Wij zijn van mening dat roken en kinderen niet samengaan, daarom is roken verboden in én om het gebouw.

Ouders dienen op de groepen schoenovertrekken te dragen. Deze zijn bij de hoofdingang voor handen.

Op de gang en op de 1e verdieping hoeft u geen schoenovertrekken te dragen.

Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg, of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en andere aanwezigen.

Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming laten wij een alarmsignaal klinken, of delen de leidsters dit mede.

U verlaat u op rustige wijze het pand en volgt gedurende een calamiteit altijd de instructies op van het personeel.

Eventueel evacueren wij de kinderen naar een andere locatie. Zodra dit het geval is worden ouders op de hoogte gesteld en verzocht hun kinderen daar op te halen.

Meld het altijd aan de leidsters als u uw kind meeneemt.

Het dragen van sieraden door kinderen onder de 4 jaar raden wij sterk af.

’t Rakkertje is niet verantwoordelijk voor mogelijk letsel ten gevolge van het dragen van een sieraad.

Ook voor beschadiging of verlies kan ’t Rakkertje niet aansprakelijk gesteld worden.

Kindermishandeling of vermoedens hiervan zullen wij melden bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Daarnaast zullen wij de ouders uitnodigen voor een gesprek.

Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen, of het nalaten van zorg en aandacht.